Maktab Rendah Sains MARA Lenggong
Kalkulator Pengiraan PNG / TPNG Semester MRSM Menengah
Rendah
(Untuk mengira PNG/TPNG semasa atau sasaran yang ingin dicapai oleh pelajar). Klik Panduan Kalkulator di sini.

Subjek Markah Gred Mata Nilaian Jam Kredit Nilai Kredit
 Bahasa Melayu
 Bahasa Inggeris
 Pendidikan Islam *
 Pendidikan Moral *
 Sejarah
 Geografi
 Matematik
 Sains
 Kemahiran Hidup
 Pendidikan Jasmani
 Pendidikan Seni
 Sivik & Kewarganegaraan
           
        Jumlah Jam
Kredit
Jumlah Nilai
Kredit
       

 Semester Ini

     

 Purata Nilai Gred (PNG)
 Semester Ini

       

Pengiraan Timbunan Purata Nilai Gred (TPNG)

 Jumlah Jam Kredit Terkumpul / Jumlah Nilai Kredit Terkumpul
 (taipkan nilai dari semester lepas).
 Jumah Jam Kredit Semua Semester / Jumlah Nilai Kredit Semua Semester
 Timbunan Purata Nilai Gred (TPNG)
 Semester Ini
     

 

Panduan Mata Nilaian Sistem Gred PNG MRSM

Gred PNG

Mata Nilaian

A+ 4.00
A 4.00
A- 3.75
B+ 3.50
B 3.25
B- 3.00
C+ 2.75
C 2.50
C- 2.25
D 2.00
E 1.00
F 0.00