Maktab Rendah Sains MARA Lenggong
Kalkulator Pengiraan PNG / TPNG Semester MRSM Menengah Atas

Untuk memastikan komputer / laptop anda dapat mengira nilai PNG / TPNG menggunakan sistem ini, sila ikuti langkah2 berikut.

Menetapkan Windows Compatibility Views Setting

1. Right click pada bahagian atas perisian Internet Explorer anda. Klik pada Menu Bar.

2. Kemudian klik pada Tools. Pilih Compatibility View Settings.

3. Klik butang Add. Kemudian klik butang Close.

Panduan Menggunakan Kalkulator Pengiraan PNG / TPNG

1. Isi Markah pada subjek yang pelajar ambil sahaja. Nilai Gred, Mata Nilaian & Jam Kredit
  
 akan dipaparkan secara automatik. Manakala untuk paparan Nilai Kredit gunakan 'MouseOver'.
2. Abaikan subjek yang lain. Default nilai 0 akan dimasukkan secara automatik, menunjukkan
    subjek berkenaan tidak diambil oleh pelajar.
3. Label kuning*, pilih samada subjek Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral.
4. Label hijau**, pilih samada subjek Biologi, Prinsip Perakaunan atau Pendidikan Seni Visual.
5. Label ungu***, pilih salah satu subjek yang berkenaan jika diambil oleh pelajar.
6. Jumlah Jam Kredit, Jumlah Nilai Kredit & PNG akan dipaparkan secara automatik.
7. Untuk pengiraan TPNG semester, masukkan nilai Jumlah Jam Kredit Terkumpul & Jumlah
    Nilai Kredit Terkumpul
dari semester sebelumnya.
8. Taipkan 0 jika pelajar pertama kali mengambil peperiksaan di mrsm.
9. Klik Cetak untuk mencetak sasaran pengiraan PNG / TPNG ini.

Peringatan! Kalkulator ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh digunakan untuk tujuan rasmi. Untuk tujuan rasmi, sila rujuk transkrip sebenar.